Посланията на водата

Посланията на водата

От най-древни времена човечеството е приписвало изумителни свойства на водата. Но едва в последно време се подхожда научно към тях. Японският изследовател Масару Емото от години експериментира с вода, изложена на музика, на изговорено слово, на фотографии, на мисли и думи, написани на хартия и прикрепени към стъклен съд. По време на своята работа той е направил над 10000 фотографии, някои от които са публикувани в неговите книги “The Messages from Water” 1, 2 и “Water knows the answer”. В лабораторни условия били изследвани образци от различни водни източници от целия свят. Подлагали водата на различни видове въздействия като музика, изображения, електромагнитно излъчване от телевизор, мисли на един човек или група хора, напечатани и изречени думи.

Кристал дестилирана вода, неподложен на никакви въздействия

Воден кристал

Кристал от вода, изложена на звуците на народен танц от Кавачи, Япония

Воден кристал
от ледника Mount Cook, Нова Зенландия

Замърсяване

Река Йодо, префектура Осака, Япония

Кристал от вода, която е била изложена на хеви метал музика

Изворна вода от Сайджо,

префектура Хирошима, Япония

Кристал от вода, която е била изложена на творбата на Бах “Air for the G String”

Кристал от вода, която е била изложена на думите “Благодаря”, написани на хартия и залепени на бутилката

Воден кристал.
Fountain in Lourdes, Франция

Кристал от вода, която е била изложена на “Вариации по Голдберг” от Бах

Вода, която е била изложена на думите “Повръща ми се от тебе. Ще те убия!” написани на хартия и залепени за бутилката

Воден кристал
река Хоробетсу, Хокайдо, Япония

Кристал от вода, която е била изложена на “Прощална песен” от Шопен

Кристал от вода, която е била изложена на думите “Любов / Признателност”, изписани върху хартия и прикрепени към бутилката

Воден кристал от горното течение на река Метори Юусуи, Япония

Кристал от вода, която е била изложена на целебната музика “Хадо”

Вода, която е получила електромагнитни излъчвания на любов и благодарност от телевизор

Воден кристал от река Шиманто, префектура Кочи, Япония

Образец от водопроводна вода Shinagawa, Токио

Същия образец (водопроводна вода) след като 500 инструктори от цяла Япония са му изпратили едновременно добри мисли.

 

nomer 1Изследванията на г-н Емото са извършени по цял свят, но вероятно най-интересен е експеримента с язовира Фудживара. Снимките на водните проби са направени преди и след като преподобният Като Хоки, главен свещеник в храма Юхоуин, да отслужи едночасова молитва пред водите на язовира. Водата на първата снимка (дясно) е тъмна, противна и неспособна да кристализира. Втората снимка (вляво) показва каква е кристалната структура след извършването на молитвата. Тя се е преобразила в завършен шестоъгълник, чист, светъл и хармоничен.

Д-р Емото провел експеримент залепвайки два надписа на бутилка с вода – на единия “благодаря”, а на другия “ти си глупак”. Водата образувала красиви кристали, което показва, че “благодаря” е по-силно от “ти си глупак”. Така се доказва, че добрите думи са по-силни от лошите.

В природата има 10% болестотворни микроорганизми и 10% полезни, останалите 80% могат да променят своите свойства от полезни до вредни. Д-р Емото предполага, че такава пропорция съществува и в човешкото общество. Ако един човек се моли с дълбоко, ясно и чисто чувство, кристалната структура на водата ще бъде ясна и чиста. Под влияние на мислите водата се изменя мигновено.

Кристалната структура на водата се състои от кластери (голяма група молекули). Думите, подобни на думата “глупак” унищожава кластерите. Негативните фрази и думи формират или големи кластери или въобще не се създават такива, а положителните, красиви думи и фрази създават малки, свързани кластери. По-малките кластери вода по-дълго съхраняват информация. Ако има по-големи разстояния между кластерите, друга информация може лесно да проникне в тези участъци и да разруши тяхната цялост по такъв начин, че да унищожи информацията. По същия начин може да проникнат и микроорганизми. Свързана, плътна структура от кластери е оптимална за дълго съхранение на информация.

В лабораторията на д-р Емото са провели много експерименти с цел да се намери думата, която най-добре прочиства водата и са открили, че това не е една дума, а съчетание от две думи: “Любов” и “Благодарност” Д-р Емото казва, че всичко съществуващо има вибрация и написаните думи – също. Ако напишем думата “Любов”, то надписа ще създава вибрация на любов. Водата може да поеме тези вибрации. Красивите думи имат красиви, ясни вибрации, а отрицателните думи създават уродливи, несвързани колебания, които не формират групи. Езикът на човешкото общуване не е изкуствено, а по-скоро естествено, природно образувание.

Това се потвърждава от изследванията на вълновата генетика. П.П Гаряев е открил, че наследствената информация в ДНК е записана на същия принцип, който лежи в основата на езика. Експериментално е доказано, че молекулата на ДНК притежава памет, която може да се предава даже там, където преди това се е намирал образеца на ДНК.

Д-р Емото вярва, че водата отразява съзнанието на човечеството. Той е инициатор на проекта “Любов и благодарност към водата”. 70% от земната повърхност и съответно такава част от човешкия организъм е вода, затова на участниците в проекта се предлага ден, в който всички желаещи могат да изпращат пожелания на любов и благодарност към водата на земята.

За да се убедите в това, че водата възприема мисли, не е необходима специална апаратура. Във всеки един момент всеки може да експериментира с малко облаче. За да “изтриете” малко облаче в небето, е необходимо да направите следното:

1. Не правете това с напрежение. Ако сте много възбудени, вашата енергия няма да се излъчва леко от вас.

2. Визуализирайте, че лъч енергия от вашето съзнание влиза в набелязаното облаче и осветява всяка част от него.

3. Кажете в минало време “Облачето е изчезнало”.

4. И едновременно проявете благодарност за това, също в минало време: “аз благодарих за това”

Въз основа на приведените по-горе данни може да се направят някои изводи:

1. Доброто влияе съзидателно на структурата на водата, а злото я разрушава.

2. Доброто е първично, а злото е вторично. Доброто е активно, то работи самŏ, ако се отстрани злата сила. Затова молитвените практики на световните религии включват прочистване на съзнанието от суетата, “шума” и егоизма.

3. Насилието е атрибут на злото, както се вижда от фотографиите.

4. Човешкото съзнание много по-силно влияе на битието, отколкото самите действия.

5. Думите могат да влияят непосредствено на биологическите структури.

6. Процесът на усъвършенстване е основан на любовта (милосърдие и състрадание) и благодарността.

7. Вижда се, че тежката музика и негативните думи имат сходно действие върху живите организми.

8. Основавайки се на това, че от недрата на земята извира идеално структурирана вода и кристалите на древния антарктически лед има също правилна форма, може да се констатира, че земята има стремеж към самоорганизиране. Това свойство притежават само живите биологически обекти. Следователно може да се предположи, че земята е жив организъм.

Нека не забравяме, че вода се съдържа в почти всичко около нас — в храната (хляб, плодовете, готвени ястия и др.) в напитките (вино, безалкохолни и др.). Сега можем да погледнем в нова светлина някои древни свещени ритуали. Знае се, че християнската църква използва въздействието на светена вода и нафор. А съвременната наука ни показва, че освен чисто символичното им значение, те имат и благотворно енерго-информационно въздействие върху състоянието на човека.

Хомеопатията, например, използва свойството на водата да “попива” енергийно-информационни послания. Когато попаднат в досег с човека, те му предават информацията, с която са заредени.

Съвсем нов смисъл сега приема и благодарствената молитва изказана преди ядене пред храната на трапезата. Не е случайно, че в духовните школи още от древността, на приготовлението на храната се гледа като на свещенодействие и се съблюдава лъчезарно състояние на духа при приготвянето й. В случай, че хармонията се наруши (скарване, негодувание) всякаква работа в кухнята се прекратява и се извършва кратка молитва за уравновесяване на енергиите и изчистване на негативното поле. И обратно, продавач който недоволства, прекристализира храната, която продава, в болестотворни форми.

А какво да кажем за месото, което носи закодиран в себе си ужаса и страха на умиращото животното. Ами канализационните тръби, опасали като мрежа многоетажните блокове… Замислял ли се е някой какви вибрации разнася водата в тях? Нима можем да наречем такава среда хармонична?

Share Button