Кинезиотейпинг

1

Функцията на скелетните мускули не се ограничава само в придвижване на части от тялото ни, но и в активно подпомагане на венозното кръвообръщение и лимфотока.

За разлика от кръвоносната система, лимфната няма помпа (сърце), която да обезпечава движението на лимфата. Движението на лимфната течност изцяло зависи от активността на скелетната мускулатура. Именно за това при нарушаване функцията на мускулите се създават предпоставки, за възникване на редица други симптоми.  Следователно, необходимо е да се обръща по-голямо внимание за възстановяване на мускулната функция към активиране и ускоряване процеса на лечение на травми.

236

 

 

 

 

От друга страна, ако мускулът е травмиран, той се възпалява и набъбва, а това го притиска, защото се намалява пространството между кожата и мускула. Това води до влошаване оттичането на лимфната течност, което е необходимо за отвеждане на крайните продукти от разпада на увредените тъкани. Тази компресия също така оказва влияние върху рецепторите за болка, намиращи се в дермата, която от своя страна предава „сигнал на дискомфорт” в мозъка. Този тип болка е известна катомиалгия, или мускулна болка.Кинезиотейп

В зависимост от състоянието на увредения участък, кинезиотейпът може да се апликира по два начина – в неразтегната или разтегната форма.

В първият случай, преди слагане на тейпа кожата над увредената мускулатура се разтяга. Това е необходимо за разтягане на мускула и сухожилието в увредения участък. След апликиране на кинезиотейпа, мускулът и сухожилието се съкращават и връщат в изходно положение, което води до формиране на кожни гънки. По този начин кожата се издига над мускула и сухожилието, което създава допълнително междинно пространство и улеснява лимфния дренаж.

4В случай, ако травмираното сухожилие или мускул са неспособни към разтягане, се използва вторият начин на апликация – преди поставяне върху кожата, кинезиотейпът предварително се разтяга. Поради своята еластичност, тейпа се съкращава и образува гънки върху кожата, като в същото време поддържа травмирания участък. Така, независимо от начина на апликиране, кинезиотейпът повдига кожата над травмираните мускули и сухожилия, осигурява тяхната поддръжка, намалява болката и облекчава лимфотока. Еластичността на тейпа създава допълнителна компресия, което стимулира нервните рецептори, облекчава болката и проприорецепция.

Share Button