Кинезитерапия

Кинезитерапията e част от това научно направление в обхвата на медицинската практика, чрез което се въздейства върху гръбначният стълб, ставите и
мускулите за премахване на болката и възстановяване на увредената функция на целият опорнодвигателен апарат.

3

(kinesitherapia – Кинезис гръцки – движение, Therapia – медицинска помощ, лечение) – лечение на активни и пасивни движения. Тази техника се появи
сравнително неотдавна и е утвърдена в клиничната практика. Основната цел на тази терапия е да се възстанови безболезненото движения, също така да
се заздрави гръбнака и крайниците, да се подобри ефективността на организма и контролира теглото. Упражнения по кинезитерапия ще ви помогнат да
възстановите вашата правилна форма и моторните ви навици.

Основните дейности:
– Пасивни упражнения
– Изометрични упражнения
– Освободени активни упражнения
– Бавни активни упражнения
– Дихателни упражнения
– Гимнастика

4

Указания за лечение или профилактика на заболявания, като:Ревматологични заболявания (ревматоиден артрит, болест и дегенерация на гръбначния
стълб, ставите и мускулите);
заболявания на органите на движение (след операция);
Избрана неврологични заболявания;
Дерматологично заболявания (псориазис)Влиянието на лечението се наблюдава като: намаляване на болката, подобряване състоянието на ставите и
цялостната опорнодвигателна система. Ефективност на лечението е висока, защото подобрението на здравословното състояние е налице в 85% от хората
преминали този вид терапия.Всички процедури влияят положително, като добавят жизнена енергия.

Share Button