Николай Колев по БНР: При техниката Боуен е важна мотивацията на пациента.