Николай Колев по БНР: Техниката Боуен и какви оплаквания повлиява? Втора част